Rok szkolny 2017/2018

 

Uwaga rodzice !
Opłata za obiady w lutym 2019 r.
wynosi 40,00 zł. (10 dni x 4,00 zł).
Opłata za obiady i śniadania OP – 50,00 zł
Dni wpłat: 29, 30, 31 stycznia 2019 r.
Wpłat należy dokonywać u pani intendentki – w pokoju nr 21
w godzinach: 7.30-8.15; 14.30-16.00.
Prosimy przestrzegać dni i godzin wpłat.
 


List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

 

Korzystamy z dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia.
    Rodzice otrzymali loginy i hasła do kont. Do dziennika logujemy się wpisując adres:
https://synergia.librus.pl    wybieramy zakładkę- Rodzina

    W panelu logowania podajemy otrzymany login i hasło.

 

Przypominamy wszystkim uczniom o obowiązku zmiany obuwia w szkole i zakazie używania telefonów na terenie szkoły (tylko za zgodą nauczyciela)

 

W roku szkolnym 2018/2019 wysokość składki na Radę Rodziców  wynosi min.   50 zł na rok.

Składki można opłacać na dwa sposoby: przelewem na konto bankowe Rady Rodziców
92 8780 0007 0000 3069 1000 0001
(prosimy o dokładne opisanie przelewu - imię i nazwisko dziecka, klasa, jeśli rata, to która)

- w sekretariacie szkoły

 

KLUB WESOŁEJ BIEDRONKI dla uczniów klas I - III zaprasza do biblioteki szkolnej dzieci, które w ciszy chcą poczytać książki, czasopisma.

Specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy miły kącik, z którego można korzystać na przerwach i w trakcie trwania godzin lekcyjnych.

 

Wpłatę za obiady można dokonać u intendenta oraz przelewem na konto szkoły:
    88 8780 0007 00000459 1002 0102
    (prosimy o opisanie przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, którego wpłata dotyczy)