EVENT EDUKACYJNY W KLASIE I D

15 czerwca odbył się w naszej szkole event edukacyjny z okazji zakończenia realizacji I etapu projektu pt. "Od dziecięcej ciekawości do dojrzałości poznawczej". Podczas spotkania uczniowie prezentowali przed rodzicami swoje umiejętności i brali udział w kreatywnych zajęciach plastycznych. Uczestnicy projektu otrzymali z rąk wicedyrektor szkoły p. Bożeny Andrzejewskiej certyfikaty potwierdzające ukończenie I etapu projektu. W drugiej części spotkania, wszyscy zostali zaproszeni na "zdrowy" poczęstunek złożony z owoców i zbożowych ciasteczek.

Projekt "Od dziecięcej ciekawości do dojrzałości poznawczej" wdrażany jest w naszej szkole przez pp. Ewę Adamkiewicz i Renatę Papis.

FILM

 

Od września 2014 r. klasa I d bierze udział w Projekcie pt. „OD DZIECIĘCEJ CIEKAWOŚCI DO DOJRZAŁOŚCI POZNAWCZEJ”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

       Integracja treści edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.

 Podobne treści realizowane są na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej i na lekcjach języka angielskiego.

       Aktywności nakierowane na rozwój krytycznego myślenia.

Pytamy, „dlaczego” lub „po co” coś robimy, zachęcamy dzieci do stawiania pytań,

analizowania, rozumowania i wnioskowania.

       Aktywności nakierowane na rozwój twórczego myślenia.

Myślenie twórcze, czyli kreatywne – umiejętność generowania nowych pomysłów

i oryginalnych treści.

       Nauczanie polisensoryczne.

Uczenie się poprzez wykorzystanie różnych zmysłów i ruchu.

       Nauczanie przez działanie.

Zdobywanie wiedzy poprzez przeprowadzanie eksperymentów, stawianie hipotez i wyciąganie wniosków.

NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA WYKORZYSTYWANE PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU:

         mnemotechniki ( zapamiętywanie poprzez system skojarzeń, w tym również wizualnych),

         mapy myśli (zapisywanie lub porządkowanie informacji przy pomocy mapy myśli),

          użycie piktogramów, jako metody wspomagającej uczenie (zapisywanie treści, np. wiersza, przy pomocy obrazków),

          metoda projektu edukacyjnego,

          metoda burzy mózgów.

INNE INFORMACJE O PROJEKCIE:

        Projekt realizowany jest przez 3 lata – od klasy I do III.

       Zajęcia odbywają się w ramach lekcji szkolnych i zgodne są  z podstawą programową  edukacji wczesnoszkolnej.

       W każdym roku szkolnym realizowanych jest 25 kręgów tematycznych  z edukacji wczesnoszkolnej i tyle samo z języka angielskiego.

        Do realizacji zajęć w ramach projektu każde dziecko otrzymuje  komplet kart pracy oraz płytę z piosenkami.

          Do realizacji projektu szkoła otrzymała nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne: 

 - tablicę interaktywną,                                  - klocki LEGO ,

 - projektor multimedialny,                           - gry edukacyjne,

 - kamerę cyfrową,                                         - materiały do zajęć plastycznych

                                                       

Renata Papis