ZAJĘLIŚMY 16 MIEJSCE W KONKURSIE "AKTYWNIE PO ZDROWIE"

Do projektu przystąpiły 443 szkoły z całej Polski, a rywalizację ukończyły 92 placówki. Organizatorem konkursu był Bank Ochrony Środowiska.  W ramach projektu uczniowie klasy 3b z opiekunem D. Kocik zorganizowali na terenie szkoły akcje promujące zdrowe odżywianie zgodnie z zasadą - "Zdrowo jem, więcej wiem!". W przygotowanie inscenizacji, plakatów, itp. włączyli się również rodzice. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie.

 

Uczniowie klasy 3b uczestniczą w projekcie zorganizowanym przez BOŚ "Aktywnie po zdrowie" .
Celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci z klas 1 - 3, oraz ich rodziców na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania, a stanem zdrowia.

Etap II - zimowy, w terminie I - III, 2012 roku zobowiązuje nauczyciela do:

punktor

 przeprowadzenia 2 zajęć:  PIJMY WODĘ – NA ZDROWIE! , OWOCE I WARZYWA NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA ,

punktor

 zorganizowania konkursów: Reklama wody, Strefa aktywności – turniej sportowy klas I-III, Najciekawsza łamigłówka promująca jedzenie warzyw i owoców, Przedstawienie „Na straganie”.

punktor

przeprowadzenia prelekcji dla rodziców pt. "Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?"

Realizacja każdego działania zakończona jest raportem sporządzonym przez opiekuna i wysłanym do organizatora.

23 stycznia przeprowadzona zajęcia wg scenariusza PIJMY WODĘ – NA ZDROWIE!
Na podstawie wypełnionych kart pracy „ Pijmy wodę- na zdrowie” i wcześniejszych wypowiedzi uczniów, stwierdzono, że cele lekcji zostały osiągnięte. Dzieci zdobyły i utrwaliły wiedzę dotyczącą znaczenia wody dla organizmów żywych. Zajęcia przyczyniły się do wyrobienia nawyku picia zdrowych płynów. Największym zainteresowaniem uczestników cieszył się eksperyment „ Czy każda woda nadaje się do picia?” Na zakończenie dwie najstaranniej wykonane karty, plakat, ulotka zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Dzieci podczas przerwy częstowały wodą innych uczniów naszej szkoły.

 

 

25 stycznia odbyła sie prelekcja dla rodziców  pt. "Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?" z wykorzystaniem prezentacji "Prawidłowe żywienie uczniów"

W lutym i marcu uczniowie poszerzają wiedzę na temat wartości odżywczych warzyw i owoców.
W klasie przeprowadzono konkurs na najciekawszą łamigłówkę. Zwyciężyła praca P. Piątkowskiej i M. Kuchty.

INSCENIZACJA DO WIERSZA " NA STRAGANIE" J. BRZECHWY- zdjęcia