CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?

Projekt edukacyjny zrealizowany w klasie VIb, w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Projekt, którego celem było pogłębienie wiedzy uczniów na temat rodzinnego miasta, rozpoczął się od wycieczki – rajdu pieszego na trasie Aleksandrów - Mogiła Powstańcza we wsi Brużyca. Tam, wśród nadbzurzańskich łąk jest grób powstańców styczniowych, o którym zawsze pamiętali okoliczni mieszkańcy i im zawdzięczamy to, że pamięć o walkach 1863 roku na ziemi aleksandrowskiej  trwa. Lekcję historii przy Mogile Powstańczej poprowadziła pani Agnieszka Krajewska – Daszkiewicz. Uczniowie dowiedzieli się o wielkim zrywie powstańczym, w którym brali też udział ludzie zamieszkujący ziemię łódzką, o ich wielkim patriotyzmie i poświęceniu dla Ojczyzny. Aleksandrów zapłacił swoją cenę za udział w narodowym zrywie – stracił prawa miejskie.

W listopadzie zajęcia z edukacji regionalnej  przygotowała dla klasy VIb pani Marzena Wlazłowicz – Pietras. Tematem ich były czasy, kiedy Aleksandrów był większy od Łodzi.

Uczniowie podzielili się na grupy i sami w ich ramach rozpoczęli pracę na wcześniej wybrane tematy. Obiektem ich zainteresowań były dzieje Aleksandrowa od chwili uzyskania praw miejskich aż do czasów współczesnych. Spotykali się w domach, w szkole po zajęciach, w bibliotece, w terenie, kiedy realizowali zdjęcia do projektu.  Swoje opracowania w postaci prezentacji multimedialnych, plakatów i albumów przedstawili na specjalnej sesji w styczniu br., w której licznie uczestniczyli Rodzice uczniów oraz dyrektor szkoły i nauczyciele.

Koordynatorem projektu była wychowawczyni klasy VIb pani Anna Niewiadomska, a pomagali jej nauczyciele historii w naszej szkole: pani Agnieszka Krajewska – Daszkiewicz oraz pani Marzena Wlazłowicz – Pietras.