PROJEKT - HISTORIE U FABRYKANTA

 

W celu upowszechnienia wśród dzieci wiedzy na temat regionalnego dziedzictwa kulturowego w roku szkolnym 2012/2013 szkoła przystąpiła do projektu pt: „Historie u Fabrykanta” realizowanego pod patronatem Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacji Instytutu Działań Twórczych. W związku z tym uczniowie klasy IVA uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach tkackich poprowadzonych przez edukatorkę Instytutu Działań Twórczych, na których dzieci poznały podstawy tradycyjnych technik tkackich. Natomiast uczniowie z klasy IVC brali udział w warsztatach pod hasłem: Zabawy podwórkowe sprzed 150 lat, na których pracownik Fundacji przeprowadził tradycyjne zabawy podwórkowe (np. fajerka, wyliczanki), wplatając w nie opowieści o codziennym życiu dzieci w czasach rewolucji przemysłowej, życiu w kamienicach robotniczych i podwórkach. Warsztaty rozpoczęte w VI 2013 roku będą kontynuowane w bieżącym roku szkolnym.

Koordynatorem działań na terenie szkoły jest p. Marzena Wlazłowicz – Pietras.

Rok szkolny 2013/2014

 

„HISTORIE U FABRYKANTA” – WARSZTATY REGIONALNE

W czerwcu 2013 roku przystąpiliśmy do projektu „Historie u Fabrykanta – zabytki, świadkowie rewolucji przemysłowej”, realizowanego przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Instytut Działań Twórczych. Uczniowie obecnej klasy VA i VC brali udział w warsztatach poprowadzonych przez edukatorki fundacji. Młodzież poznała podstawy tradycyjnych technik tkackich oraz zabawy podwórkowe sprzed 150 lat. Projekt ten kontynuowany był w bieżącym roku szkolnym. W październiku uczniowie z koła regionalnego wzięli udział w konkursie plastycznym, w którym zajęli I miejsce. Nagrodą była wycieczka na Księży Młyn w Łodzi. Ostatnim punktem projektu były warsztaty regionalne przygotowane przez opiekuna projektu p. Marzenę Wlazłowicz-Pietras, które przeprowadzone zostały w klasie IVB i VIB.

Lekcja miała na celu uświadomienie uczniom sytuacji gospodarczej i demograficznej Aleksandrowa na tle regionu łódzkiego w I poł. XIX w. Uczniowie podzieleni zostali na 8 grup. Każda wylosowała do ułożenia puzzle z zabytkami i symboliką miasta (herb miasta). Dzieci korzystając z planu miasta odgadywały nazwę wylosowanego zabytku i jego lokalizację. Następnym punktem lekcji były karty pracy. Każda grupa otrzymała kartę tematycznie odpowiadającą wylosowanym puzzlom. Korzystając z informacji zamieszczonych w karcie dzieci uzupełniały tabelkę zawierającą informacje
o prezentowanym zabytku np.: data powstania, przeznaczenie, obecna funkcja, cechy charakterystyczne. Każda grupa wybierała lidera, który miał za zadanie zaprezentować wyniki pracy zespołowej. Na potrzeby lekcji przygotowana została prezentacja multimedialna o Aleksandrowie Łódzkim, która uzupełniała wiadomości przekazywane przez dzieci.
Uczniowie na zakończenie spotkania odczytali dane z wykresu słupkowego prezentujące stan ludności Aleksandrowa, Łodzi i Zgierza w roku 1822 (Aleksandrów zajmujący I miejsce pod względem liczby ludności). Podsumowaniem zajęć było wspólne przygotowanie mapy myśli, która pomogła zebrać, powtórzyć i utrwalić wiadomości z lekcji.

Udział w projekcie nie tylko pogłębił wiedzę historyczną dzieci o swojej „małej Ojczyźnie”, ale również przyczynił się do rozwijania ich zdolności plastycznych i umiejętności współpracy w zespole.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów na stronie biblioteki szkolnej!

Opracowała Marzena Wlazłowicz-Pietra

 

SUKCES W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

W czerwcu 2013 roku przystąpiliśmy do projektu „Historie u Fabrykanta – zabytki, świadkowie rewolucji przemysłowej”, realizowanego przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Instytut Działań Twórczych. Uczniowie obecnej klasy VA i VC brali udział w warsztatach poprowadzonych przez edukatorki fundacji. Młodzież poznała podstawy tradycyjnych technik tkackich oraz zabawy podwórkowe sprzed 150 lat. Projekt ten kontynuowany jest w bieżącym roku szkolnym.

 

W październiku uczniowie z koła regionalnego wzięli udział w konkursie plastycznym. Zadanie polegało na wykonaniu kolażu przedstawiającego lokalny zabytek pochodzący z okresu rewolucji przemysłowej. Nasza grupa w składzie Zuzanna Górska, Karolina Kozanecka, Karolina Bielecka i Kamila Kędzia przygotowały pod opieką p. Marzeny Wlazłowicz-Pietras pracę przedstawiającą Willę Alberta Stillera z 1908 r.-właściciela fabryki pończoszniczej z charakterystyczną magnolią.

Zabytek wykonany został z kawałeczków tkanin, włóczek, tasiemek co nawiązuje do historii regionu jako ośrodka przemysłu tekstylnego. Tło powstało przy wsparciu koła historycznego.

 

Jury w składzie: p. Maja Osińska (koordynator Projektu), p. Anna Marta Wilczkowska (artysta plastyk), p. Gabriela Zajfert (edukatorka Fundacji FERSO) oraz p. Liliana Misiak-Kuźbik (edukatorka Instytutu Działań Twórczych) spośród 12 prac wyłoniło 3 zwycięskie, wśród których znalazła się nasza willa. Dwie pozostałe nagrodzone prace wykonane zostały przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim oraz ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Sprawozdanie z wycieczki, która odbędzie się 12 listopada zamieszczone zostanie na stronach szkoły i biblioteki szkolnej. Ostatnim punktem projektu będą warsztaty regionalne przygotowane i poprowadzone przez opiekuna projektu
p. Marzenę Wlazłowicz-Pietras.

 

Nagrodzona praca: