MAŁA GMINA - WIELKIE PERSPEKTYWY ! 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Aleksandrów Łódzki

Projekt realizowany jest z środków unijnych i trwać będzie od 01.09.2009 do 31.08.2011r. Celem projektu jest pomoc uczniom w nauce i sporcie. Ponadto dzieci mają możliwość pogłębiania wiedzy z ulubionych bądź obowiązkowych przedmiotów szkolnych uczestnicząc w zajęciach wyrównawczych i dodatkowych. W ramach projektu organizowane są również koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe. Projekt umożliwia zakup do szkół nowoczesnych pomocy naukowych: tablic interaktywnych, kamer, aparatów cyfrowych, telewizorów czy odtwarzaczy DVD.

Na terenie naszej szkoły działają:

Zajęcia wyrównawcze

w ramach programu unijnego „Mała gmina – wielkie perspektywy”

Rok szkolny 2010/201 II semestr

LP.

DZIEŃ TYGODNIA

PROWADZĄCY

ZAJĘCIA

GODZINA

SALA

1.

Poniedziałek

Koralewska Honorata

Zaj z matematyki (UE) kl. V a, c

13.45-15.25

43

2.

Księżak Jadwiga

Zaj. z matematyki (UE) kl. IV a, b

12.50-14.30

57

3.

Misiak Jadwiga

Zaj. z j. polskiego (UE) kl. VI b, c

13.45-15.25

40

4.

Niewiadomska Anna

Zaj. z informatyki (UE)

14.40-15.25

51

5.

Pawłowska Joanna

Zaj. z j. angielskiego (UE) kl. IV a, b, c

13.45-15.15

3

6.

Wlazłowicz-Pietras Marzena

Zaj. z historii (UE)

13.45-14.30

38

7.

Wtorek

Koralewska Honorata

Zaj z matematyki (UE) VI b

13.45-15.25

43

8.

Kraska Izabela

Zaj. z j. polskiego (UE) kl. VI a

12.50-14.30

55

9.

Papis Renata

Zaj. z informatyki  (UE) kl. IV

13.45-14.30

33

10.

Skawińska Anna

Zaj. z przyrody (UE) kl. V

13.45-14.30

28

11.

Środa

Pawlak Anna

Zaj. z  j. angielskiego (UE) kl. V a, b, c

13.45-15.15

34

12.

Kraska Izabela

Ortografitti V a, b, c (UE)

13.45-15.25

55

13.

Koralewska Honorata

Zaj z matematyki (UE) IV c

13.45-15.25

43

14.

Księżak Jadwiga

Zaj. z matematyki (UE) kl. VI a,  c

13.45-15.25

57

15.

Michałowska Małgorzata

Kompetencje społeczne (UE)

13.45-14.30

24

16,

Czwartek  

Badura Anna

Umiejętność uczenia się (UE)

8.00-8.45

55

17.

Berenc Dorota

Zaj. z  j. polskiego kl. IV (UE)

13.45-15.25

54

18.

Lutomska Anna

Zaj. z przyrody (UE)

14.40-15.25

48

19.

Nolbrzak-Sibilska Violetta

Umiejętność uczenia się  (UE)

13.45-14.30

31

20.

Pawlak Anna

Zaj. z  j. angielskiego (UE) kl. VI  b, c

13.35-14.30

34

21.

Księżak Jadwiga

Zaj. z matematyki (UE) kl. V  b

13.45-15.15

57

22.

Michałowska Małgorzata

Kompetencje społeczne (UE)

13.45-14.30

24

23.

Piątek

Misiak Jadwiga

Zaj. z historii (UE)

13.45-14.30

40

24.

Skawińska Anna

Zaj. z przyrody (UE) kl. IV

13.45-14.30

28

25.

Michałowska Małgorzata

Kompetencje społeczne (UE)

13.45-14.30

24

 

Kółka zainteresowań

w ramach programu unijnego „Mała gmina – wielkie perspektywy”

Rok szkolny 2010/2011 II semestr

LP.

DZIEŃ TYGODNIA

PROWADZĄCY

ZAJĘCIA

GODZINA

SALA

1.

Poniedziałek

Niewiadomska Anna

Zajęcia informatyczne kl. V (UE)

13.45-14.30

51

2.

Ziąbka Katarzyna           Papka Anna

Koło teatralne (UE)

14.00-15.30

37

3.

Kania Ewa

Zajęcia rytmiczno-taneczne (UE)

13.45-14.30

10

4.

Kocik Dorota

Koło ekologiczne (UE)

13.45-14.30

25

5.

Papis Renata

Zajęcia informatyczne kl. III (UE)

13.35-14.30

33

6.

Wieniakowska Joanna

Kółko taneczne (UE)

13.45-14.30

S

7.

Wtorek

Niewiadomska Anna

Zajęcia informatyczne kl. VI (UE)

13.45-14.30

51

8.

Śmichura Małgorzata

Zajęcia plastyczne (UE)

12.50-13.35

24

9.

Środa

 

Lutomska Anna

Koło ekologiczne (UE)

14.40-15.25

48

10.

Wieniakowska Joanna

Kółko taneczne (UE)

13.45-14.30

10

11.

Pawlak Anna

Koło teatralne w j. angielskim (UE)

14.30-16.00

34

13.

Kluszczyńska Urszula

SKS II b (UE)

12.50-13.35

H

14.

Andrzejewska Bożena

Koło matematyczne (UE)

11.50-12.35

13

15.

Misiak Jadwiga

Koło historyczne (UE)

14.45-15.25

40

16.

Koralewska Honorata

Koło matematyczne (UE

13.45-14.30

43

17.

Czwartek

Kluszczyńska Urszula

Zajęcia sportowe kl. III (UE)

13.45-14.30

H

18.

Berenc Dorota

Koło filmowe (UE)

13.45-14.30

54

19.

Kraska Izabela

Koło filmowe (UE)

13.45-14.30

55

20.

Onopa Iwona

Zabawy ze słowem (UE)

11.50-12.35

39

21.

Śmichura Małgorzata

Zajęcia plastyczne (UE)

12.50-13.35

24

22.

Sobota

Jurek Ireneusz

SKS (UE)

10.00-11.30

H

 

ROK SZKOLNY 2010/2011

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla klas IV odbywają się we wtorki w godz. 13.45 – 14.30. Uczestniczą w nich uczniowie mający trudności w nauce informatyki. Zajęcia te nastawione są na dostosowanie stopnia trudności zadań oraz tempa pracy do indywidualnych możliwości oraz potrzeb uczniów. Dzięki temu motywują i wspierają ich rozwój, pomagają wyrównać braki oraz pokonać lęki związane z obsługą komputera u tych uczniów, którzy nie mają komputera w domu.
 

Tematyka zajęć wyrównawczych powiązana jest z tematyką realizowaną na lekcjach informatyki w klasie IV. Dzieci mają tu szansę poprawić zadania podejmowane na lekcji, dokończyć je, utrwalić lub wykonać od początku w przypadku nieobecności na zajęciach.
Wymiernym efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach wyrównawczych z informatyki jest brak ocen niedostatecznych oraz niewielki odsetek ocen dopuszczających z tego przedmiotu w klasach IV.

Prowadząca zajęcia- R. Papis

 

 Podczas cotygodniowych spotkań uczniowie odrabiali lekcje, uzupełniali braki, poprawiali oceny i bawili się. Dużą atrakcją była wycieczka do Łodzi do Eksperymentarium i Akwarium. Dzięki systematycznym zajęciom wszyscy osiągnęli mniejsze lub większe sukcesy w nauce. W bieżącym semestrze spotkania będą kontynuowane w podobnej formie.

                                                                                       Prowadząca zajęcia –A. Skawińska

WYCIECZKA DO EKSPERYMENTARIUM I AKWARIUM

W środę 17 listopada 2010 roku odbyła się, dla uczniów uczęszczających na zajęcia wyrównawcze i dodatkowe  z historii oraz przyrody, wycieczka do Manufaktury. Pod opieką pani wicedyrektor Bożeny Andrzejewskiej oraz pani Anny Skawińskiej  dzieci odwiedziły Eksperymentarium , gdzie przekonały się jak doświadczalnie można zrozumieć  różne zjawiska z dziedziny fizyki. Uczestnicy wycieczki zwiedzili także 

"Skarby starożytnego Egiptu”. Eksponaty przedstawione na tej wystawie-posągi bogów i faraonów, biżuteria, rydwany i broń-są kopiami najsłynniejszych skarbów  Egiptu.

Kolejną ciekawostką wyprawy było Akwarium. Tam młodzi podróżnicy oglądali  ryby i rośliny z akwenów całego świta. Dzieciom najbardziej podobały się płaszczki, kolorowe rybki typu „ Nemo” oraz fragmenty raf koralowych.

Wyjazd opłacony był z funduszy unijnych uzyskanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki w ramach programu „ Mała gmina – wielkie perspektywy. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Aleksandrów Łódzki”.

 

   

 

  12 uczniów z klasy VIa uczęszcza na zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Podczas spotkań doskonali umiejętność redagowania prac pisemnych, ćwiczy też rozwiązywanie testów przygotowujących do sprawdzianu wiadomości i umiejętności po szkole podstawowej.

  Podczas zajęć uczniowie ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, poprawne redagowanie wypowiedzi pisemnych. Zróżnicowane metody pracy zachęcają uczniów do aktywności i motywują do doskonalenia umiejętności polonistycznych.

                                                                                             Prowadząca zajęcia - Izabela Kraska

   Uczestniczą w nich uczniowie klas czwartych. Utrwalają i powtarzają wiadomości z ortografii, nauki o języku, szlifują pisanie i umiejętność czytania ze zrozumieniem

Prowadząca zajęcia- Dorota Berenc

Prowadząca zajęcia - Jadwiga Księżak


 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

Prowadząca zajęcia- Ewa Kania

 

         Na zajęciach uczniowie mają możliwości podnoszenia kompetencji językowych, oraz zapoznania się z kulturą i tradycją państw wywodzących się z angielskiego obszaru językowego. Uczestnicy wgłębiają się w tajniki obcej gramatyki, ćwiczą zasady i konstrukcje zdaniowe, odgrywają scenki rodzajowe, robią mini projekty, biorą udział w grach i zabawach językowych.

Prowadząca zajęcia - Joanna Pawłowska

       W czasie spotkań mali ekolodzy poznają podstawowe pojęcia związane z tą dziedziną wiedzy min. recykling, segregacja śmieci, gatunki chronione, rezerwat, kwaśny deszcz, efekt cieplarniany. Włączają  się do działań mających na celu oszczędzanie wody, energii, gazu, zmniejszenia ilości śmieci domowych. Korzystając z różnych źródeł informacji zbierają wiadomości na temat chronionych zwierząt i roślin. Biorą udział w akcjach np. Sprzątanie Świata, dokarmianie ptaków, zbieranie surowców wtórnych. Na zajęciach  zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystują tworząc plakaty, zielniki, mapy, zakładki, poradniki, grając w gry planszowe i multimedialne.

W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM

13.04.2011 uczestniczy koła ekologicznego z klas I-II wzięli udział w wycieczce do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „Mała gmina – wielkie perspektywy". Na początku uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych "ZOO od kuchni". Poznali sposoby opieki nad zwierzętami, ich zwyczaje i charakterystyczne elementy zachowania. Każdy odważny mógł pogłaskać węża, jaszczurkę, nakarmić ryby. Później dzieci miały okazję bliżej przyjrzeć się wybranym zwierzętom. Mimo niezbyt przychylnej aury, w ZOO dało się zauważyć wiosenne poruszenie, na wybiegach pojawiły się te gatunki, które zazwyczaj lubią ciepło np. lwy, kangury.

   

 

Prowadząca zajęcia - Dorota Kocik

    Zajęcia koła plastycznego realizowane są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla klas młodszych. Na kole plastycznym dzieci rozwijają zdolności plastyczne i indywidualne zainteresowania, wyobraźnię i twórcze myślenie, zdobywają umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, integrują się z dziećmi z różnych grup wiekowych.
Dzieci brały udział w konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. (Gminny konkurs plastyczny nt ”Mnie ta ziemia od innych droższa”- wyróżnienie dla Zuzanny Górskiej, na wystawę: "Ptaki-gołębie", II miejsce dla Kamili Kędzi w powiatowym konkursie "Pożar, powódź- straż pożarna ci pomaga").
 

Prowadząca zajęcia - Małgorzata Śmichura

   Zajęcia koła filmowego obywały się w środy z udziałem uczniów kl VIc i Vc. Dzieci poszerzały swoją wiedzę o zawodach związanych z filmem, omawiały oglądane dzieła X muzy. Uczestniczyły także w wycieczce, podczas której poznały historię kina.

Prowadząca zajęcia- Dorota Berenc

 

 

 

 

ZAJĘCIA W SEMAFORZE W ŁODZI


26 maja 2011r. uczniowie chodzący na zajęcia „Zabawy ze słowem”, prowadzone w ramach projektu: „Mała gmina – wielkie perspektywy! Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci gminy Aleksandrów Łódzki”, uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Se-ma-for w Łodzi. Dzieci brały udział w warsztatach pt. „W świecie filmu”, którego celem było tworzenie scenorysu filmu reklamowego (storyboard`u), wybranie producenta, reżysera, operatorów kamery i aktorów. Uczniowie nakręcali krótkie scenki filmowe, dokonywali korekty i w fazie końcowej oglądali powstałą reklamę „ Perfumy dla każdego”. Dzieciom bardzo się podobało.
 

   

 

Prowadząca zajęcia- Iwona Onopa

WYCIECZKA DO PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO – KOLEBKI POLSKIEGO PARLAMENTARYZMU.

W sobotę 21 maja 2011 roku uczestnicy zajęć unijnych w ramach projektu „Mała gmina – wielkie perspektywy” brali udział w szkolnej wycieczce do Piotrkowa Trybunalskiego. Opiekunami 41 osobowej grupy były p.p. Jadwiga Misiak, Jolanta Kuśmierek i Marzena Wlazłowicz – Pietras.

Z historią Piotrkowa Trybunalskiego zapoznawał nas p. Andrzej Benedykt Kuropatwa, znany aleksandrowski krajoznawca. Uczniowie podziwiali więc Zamek Królewski, zbudowany przez króla Zygmunta Starego, najcenniejsze i najstarsze obiekty sakralne miasta (Kościół o. o. Jezuitów, Kościół św. Jakuba), Stare Miasto oraz fragmenty średniowiecznych murów obronnych.

Przy pięknej pogodzie i wspaniałych humorach młodzi „krajoznawcy” powrócili do Aleksandrowa pełni nowych wrażeń.

Opracowała Marzena Wlazłowicz - Pietras

 

- Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Liga Zadaniowa” dla młodych programistów.

Laureaci: Karolina Adamczyk z klasy VI c oraz Mateusz Bukowski z klasy Via.

Wyróżnienia: Justyna Rogowska, Karolina Szewczyk, Anita Pawlak, Bartłomiej Bączyk.

Organizator: Portal PdP.edu.pl firmy Microsoft

 

- Ogólnopolski Konkurs Informatyczny na film z pokazu w środowisku Logomocji „Prowadzę zdrowy tryb życia”

Nagroda III stopnia: Maciej Górniak kl. VIc

Nagroda III stopnia: Kamil Żaczek kl. VIa

Nagroda III stopnia: Karolina Szewczyk

Organizator: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

opieka: Anna Niewiadomska, konsultacje przyrodnicze: Anna Skawińska, Anna Lutomska

 

- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Malowanie na ekranie” na prezentację multimedialną wykonaną w programie Power Point pt. „Dekalog Młodego Ekologa”

Nagroda Specjalna: Piotr Pospiszyl klasa Vb

I miejsce – Justyna Rogowska klasa VIa

II miejsce – Natalia Sibilska klasa VIa

opieka: Anna Niewiadomska, konsultacje przyrodnicze: Anna Skawińska, Anna Lutomska

Organizator:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i SP4

- Powiatowy Konkurs Informatyczno – Matematyczny na prezentację multimedialną „Mozaika Matematyczna” – wyróżnienia otrzymali Karolina Adamczyk i Bartłomiej Bączyk z klasy VIc

 opieka: Anna Niewiadomska, konsultacje matematyczne: Jadwiga Księżak.

Organizator SP1 Zgierz

 

galeria prac uczniów

 

Nauczyciel prowadzący: Anna Niewiadomska

 

26 maja uczestnicy koła teatralnego z języka angielskiego przedstawili sztukę pt. "The New Story of the Little Red Riding Hood". Komediowo- sensacyjna wersja popularnego Czerwonego Kapturka przypadła do gustu widowni i nagrodzona została gromkimi brawami. Premiera przedstawienia była podsumowaniem działalności koła prowadzonego przez Annę Pawlak dla uczniów klas IV-VI w ramach projektu unijnego.

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący: Anna Pawlak