Uczniowie klas drugich naszej szkoły przystąpili do projektu edukacyjnego

 „Od grosika do złotówki”.

 Realizacja zadań potrwa przez 2014 rok.

Koordynatorzy działań: D. Kocik, I. Onopa, A. Papka

Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.
Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze”.

 

LISTOPAD

Organizując Grosikowe wędrówki uczniowie:

 • utrwalili poznane pojęcia związane z finansami

 • doskonalili umiejętność liczenia i przeliczania pieniędzy

 • doskonalili umiejętność tworzenia plakatów tematycznych

 • rozwijali umiejętność pracy w grupie

   

PAŹDZIERNIKIstotnym elementem październikowego Grosika

 była 14-dniowa praca rodziców z dziećmi polegająca na analizie oszczędzania w życiu codziennym.
Praca rodziców polegała na:

 • codziennej rozmowie z dzieckiem i naklejaniu gwiazdek na karcie "Oszczędności...";

 • systematycznej i wyważonej analizie oszczędzania prowadzonego przez dziecko w domu;

 

WRZESIEŃ

Podczas Grosikowych wspomnień:

 • utrwalono pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, budżet domowy, rozważny klient,
 • poznano euro, walutę krajów należących do Unii Europejskiej,
 • udoskonalono umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
   
 

CZERWIEC

Planując Grosikowe wakacje, uczniowie poznali:

 •  pojęcia: dług, lokata, karta płatnicza,
 • sposoby bezpiecznego przechowywania pieniędzy,
 •  zasady racjonalnego gospodarowania własnym budżetem.

   

 

MAJ

Przygotowując Grosikową majówkę, uczniowie:

 • poznali pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne

 • poznali zasady selektywnej zbiórki odpadów,

 • zaplanowali wyjazd na majówkę, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa


 

KWIECIEŃ

 W kwietniu wylądowaliśmy na planecie Zabawka.

Na tej planecie uczniowie:

 • poznali zasady udanych zakupów,

 • omawiali wpływ reklamy na dokonywanie zakupów,

 • dowiedzieli się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy

 • utrwalali zasady zdrowego odżywiania się

   

 

MARZEC

 W marcu na planecie Skarbonka, uczniowie:

 • poznawali sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś,

 • kształtowali nawyki oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego,

 • dowiedzieli się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy

LUTY

W lutym wylądowaliśmy na planecie Portfelik, na której dzieci:

 • dowiedziały się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych,

 • poznały wygląd i zastosowanie karty płatniczej

 • odkryły wartość i potrzebę pracy,

 • dowiedziały się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę.


   

 

STYCZEŃ

 

W styczniu uczniowie przebywali na planecie Grosik, na której:

 • poznawali znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers, mennica

 • rozpoznawali i nazywali monety,

 • rozpoznawali i nazywali banknoty,

 • liczyli pieniądze,

 • stosowali miana złoty i grosz,

 • poznawali wartość nabywczą pieniądza