PIERWSZE UCZNIOWSKIE  DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

 Szkoła Podstawowa nr 4 przystąpiła do realizacji Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizacja projektu  przewidziana jest na okres 3 lat. Termin realizacji: od października 2008 do grudnia 2011.

Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka. Uczniowie mogą realizować działania edukacyjne zaplanowane przez nauczyciela, zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami i talentami. W konsekwencji realizowany jest nie tylko postulat indywidualizacji nauczania, ale także otwiera się przestrzeń na manifestację potrzeb i ujawnianie posiadanych przez dzieci talentów.


Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.


  I ETAP PROJEKTU

  II ETAP PROJEKTU

III ETAP PROJEKTU