KRAJOWY PROGRAM

PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ


"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

 

W roku 2011/2012 dzieci z oddziałów przedszkolnych realizowały krajowy program przedszkolnej edukacji antytytoniowej " Czyste powietrze wokół nas". Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Dorośli nie zdają sobie sprawy, że paląc narażają swoje dzieci na choroby związane z nałogiem tytoniowym. Z badań wynika, że w Polsce ponad 4 mln dzieci w wieku od 0- 14 lat wzrasta w „atmosferze biernego palenia”. Bierne palenie wpływa na młody organizm wielokierunkowo i w sposób złożony. Bierny palacz wdycha zalegający w pomieszczeniu dym, jego strumień boczny, w którym stężenie substancji rakotwórczych jest 50 razy większe niż w strumieniu głównym. Tak więc biernie palenie może być bardziej niebezpieczne od czynnego.

 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym, bierne palenie oznacza między innymi:

- zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,

- zaburzenia rozwoju psychoruchowego,

- zaburzenia zachowania dziecka,

- zmniejszoną gotowość szkolną,

- mniejszą odporność na infekcje.

 

Nauczyciele przeprowadzili z dziećmi cykl zajęć o charakterze warsztatowym, w przebiegu których wykorzystano przede wszystkim metody aktywizujące. Ta forma zajęć umożliwiła dzieciom zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

 

Program składał się z pięciu zajęć:
1. Wycieczka - podczas której dzieci obserwowały różne źródła dymu.

2. Co i dlaczego dymi? - dzieci opowiadały o różnych źródłach dymu, przyczynach wydobywania się dymów.

3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? - dzieci dowiedziały się o szkodliwości dymu tytoniowego.

4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? - dzieci dowiedziały się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy.

5. Jak unikać dymu tytoniowego? - dzieci dowiedziały się, w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować.

 

Nasi najmłodsi w ciągu roku szkolnego mieli okazję uczestniczyć w wielu akcjach promujących zdrowy styl życia:

 

- ugruntowali swoją wiedzę na temat prawidłowych zasad zdrowego żywienia oglądając przedstawienia w wykonaniu starszych kolegów ( inscenizacja wiersza J. Brzechwy "Na straganie", "Agentki Jogurtowe na tropie", udział w Dniu Zdrowej Żywności),

- wykazali się szeroką wiedzą i umiejętnościami z zakresu postaw proekologicznych biorąc udział w konkursach: przyrodniczym "Chrońmy naszą planetę", plastycznym "Przyjaciele lasu",

- wzięli udział w Olimpiadzie Przedszkolaków pod hasłem " W zdrowym ciele- zdrowy duch",

- wycieczka do Straży Pożarnej dała okazję do wzbogacenia wiedzy związanej z walką z ogniem oraz innymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego,

- w Miejskiej Bibliotece dzieci mogły dowiedzieć się, jak i gdzie szukać dodatkowych informacji np. na temat zdrowia.

 


Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.
Dlatego pamiętajcie, aby:
- pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,
- spędzać z dzieckiem dużo czasu - jednak nie ilość a jakość się liczy!
- umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,
- rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy,
- ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu,
- prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,
- pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne
wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną.
- zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.