CIEKAWE LEKCJE MATEMATYKI

 

8, 9 i 10 stycznia uczniowie klas VI i V  naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach matematyki innych niż zwykle. Pani Barbara Spodzieja, która pracuje w Urzędzie Statystycznym w Łodzi przeprowadziła zajęcia w ramach projektu "EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY".

Celem tych warsztatów było zapoznanie uczniów z działalnością Urzędu Statystycznego, a także poszerzenie wiedzy i uzyskanie ważnych informacji o życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym naszego regionu, Polski i Unii Europejskiej.

Ponadto zajęcia wspomagały naukę właściwej interpretacji danych statystycznych i doskonaliły umiejętności korzystania z informacji przedstawionych w formie różnych diagramów i wykresów, a co za tym idzie kształciły przyszłych, świadomych respondentów. Prezentowane materiały dostosowane były do zdolności percepcyjnych dzieci i spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Ukazywały praktyczne zastosowanie i nieco inne oblicze matematyki w życiu codziennym.

Tematem zajęć dla klas VI był "Rocznik Statystyczny Polski 2013", a dla klas V "Województwo łódzkie na tle innych województw w Polsce".

 

Podobne akcje na pewno będą odbywać się w następnych latach.

 

Nad sprawnym przebiegiem warsztatów w szkole czuwały panie: Honorata Koralewska, Jadwiga Księżak i Anna Niewiadomska.