PROGRAM SPOŁECZNY "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"

W roku szkolnym 2008/2009 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu społecznego "Szkoła bez przemocy". Głównym celem Programu jest uświadomienie problemu przemocy w szkole i pokazanie, że nie trzeba się na nią godzić. Program "Szkoła bez przemocy" jest realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
 

W ramach programu społecznego "Szkoła bez przemocy" podjęto następujące działania:

- powołanie Zespołu ds. Bezpieczeństwa

- dokonanie diagnozy stanu bezpieczeństwa w obszarze: uczniowie, rodzice, nauczyciele (analiza ankiet)

- współpracowanie z Samorządem Uczniowskim

- wznowienie działalności Komisji ds. Ochrony Praw Dziecka i Walki z Przemocą, skrzynki "Nie zamykaj oczu"

- przeprowadzenie lekcji wychowawczych pod hasłem "Stop przemocy"

- zorganizowanie apelu dotyczącego- Praw dziecka i człowieka

- zaangażowanie administracji w bezpieczeństwo w szkole

- przeprowadzenie konkursu plastycznego "Z kulturą na Ty"- wystawa plakatów

- wybranie ucznia przestrzegającego zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej (konkurs w klasach I-VI)

- opracowanie i wywieszenie tablicy informacyjnej- instytucje działające na rzecz rozwiązywania problemów dzieci

- bieżące interwencje dotyczące przeciwdziałania przemocy

- opracowanie dwóch projektów w ramach programu społecznego "Szkoła bez przemocy"

- uaktualnienie procedur zachowań w sytuacjach zagrożeń i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

- dokonanie analizy ankiet ewaluacyjnych skierowanych do uczniów i rodziców dotyczących bezpieczeństwa dzieci

- uczestniczenie w gminnym "Dniu Radości", kl.I-III

- wystawienie dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu "Wrzos" w Aleksandrowie Ł.:

Więcej informacji na temat programu na stronie- www.fundacjagrupytp.pl