UDZIAŁ W KONKURSIE NA PROJEKT EDUKACYJNY

PROMUJĄCY ZMIANĘ ZACHOWAŃ W ZAKRESIE STYLU ŻYCIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM W RAMACH REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ!

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Tytuł projektu – Zdrowo na wiosnę

Cel główny:      Uczniowie są  bardziej  świadomi, że zdrowy styl życia zależy od nich

Cele szczegółowe:        

Uczniowie :

·         poznają opinie społeczności szkolnej na temat przestrzegania przez nich zdrowego stylu życia

·         poznają  zdrowe produkty pochodzenia roślinnego

·         smakują zdrowe jedzenie

·         zapoznają się z zaletami  zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia

·         oceniają wpływ projektu na zmiany  w swoim stylu życia                                                              

 

 Opis realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych projektu

·         Uczniowie są  bardziej  świadomi, że zdrowy styl życia zależy od nich. Cel ten osiągnęliśmy nie tylko podając uczniom, w formie prezentacji multimedialnych, gotowe sposoby  postępowania, ale także poprzez degustację potraw, aktywne włączenie ich w prace poprzez przygotowanie jedzenia, rysowanie plakatów czy konstruowanie dekalogu zdrowego stylu życia.

·         Cele szczegółowe osiągaliśmy dzięki kolejnym etapom działań i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej. Opinie na temat przestrzegania zasad zdrowego stylu życia udało się uzyskać dzięki przeprowadzonym przez uczniów koordynatorów wywiadów  z uczniami i nauczycielami. Zespół koordynujący podzielił między siebie grono ankietowanych i podczas przerw oraz lekcji przeprowadzał rozmowy. Następnie podczas spotkania koła przyrodniczego omówiliśmy wyniki wywiadów i zaplanowaliśmy kolejne działania naprawcze. Dzięki zorganizowaniu Dnia Zdrowej Żywności – 21.03.2016r., zrealizowaliśmy kolejny cel, czyli pozwoliliśmy uczniom poznać smaki zdrowej i smacznej żywości przygotowanej przez dzieci i rodziców.  Podczas tego Dnia przedstawiliśmy  prezentacje multimedialne dotyczące zdrowego stylu życia takie jak: piramida zdrowego żywienia, zasady zdrowego stylu życia, witaminy, składniki pokarmowe oraz  zaprezentowaliśmy prace plastyczne o tej tematyce. Osiągnęliśmy zatem kolejny cel szczegółowy. Pod koniec imprezy pozwoliliśmy uczniom wypowiedzieć się na temat celowości organizowania takich projektów i ich wpływie na nasze życie.

 

  Materiały związane z realizacją konkursu zostały przesłane do Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zgierzu, gdzie będą ocenione i mają szanse wziąć udział w konkursie ogólnopolskim .

                                                       Koordynatorki projektu, konkursu- B. Dziedzic, A. Skawińska

 

zobacz prezentacje

Witaminy

Piramida zdrowego żywienia