Fundacja GAP Polska prowadzi ogólnopolski program ekozespołów — kampanii ekologicznego stylu życia, angażujący rocznie kilkanaście tysięcy uczestników.
W naszej szkole  realizowany jest projekt
„Z energią na rzecz ochrony klimatu"

 

Celem programu jest wprowadzenie coraz bardziej zrównoważonych ekologicznie zachowań
w życiu codziennym dzieci i uczniów, personelu szkoły oraz rodziców.

 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

punktor

zbiórka surowców wtórnych: makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii

punktor

zorganizowanie festiwalu zdrowej żywności

punktor

obchody Święta Niezapominajki

punktor

kampania – Co robisz by oszczędzać energię ? (powołanie Strażników energii i zaplanowani działań)

punktor

wycieczka do oczyszczalni ścieków

punktor

obchody Dnia Ziemi

punktor

pomiar śladu ekologicznego

Co to jest ślad ekologiczny?

Ślad ekologiczny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które konsumujemy na co dzień, oraz do przetworzenia naszych odpadów. W ten sposób obrazuje, jaki wpływ ma styl życia każdego z nas na Ziemię. Obecnie ludzkość potrzebuje do zaspokojenia potrzeb związanych ze swoim stylem życia już nie 1, ale 1,4 planety

Współcześnie ślad ekologiczny dla mieszkańca kraju wysoko rozwiniętego wynosi według danych Global Footprint Network na rok 2010 około 6 ha, zaś średni ślad ekologiczny dla krajów najuboższych wynosi 1,2 ha. Przykładowo wartość śladu ekologicznego dla Danii wynosi 8,3 ha, Belgii - 8,0 ha, Stanów zjednoczonych - 8,0 ha, Zjednoczonych Emiratów Arabskich - aż 10,7 ha. Dla porównania ślad ekologiczny mieszkańca Haiti to jedynie 0,7 ha, a Konga - 0,8 ha. Należy pamiętać, że mieszkańcy krajów, które zużywają więcej niż powinny, czynią to kosztem innych ludzi.
Średni ślad ekologiczny Europejczyka wynosi 4,7 ha,
Polaka - 4,3 ha.

Na Ziemi jest około 12 miliardów ha powierzchni biologicznie czynnej, czyli na każdego mieszkańca Ziemi przypada około 2 hektarów. Gdyby wszyscy ludzie na Ziemi żyli tak, jak na przykład mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ludzkość potrzebowałaby do życia ponad pięciu planet takich jak Ziemia.
A JAKI JEST Twój ślad ekologiczny?

ZMIERZ SWÓJ ŚLAD EKOLOGICZNY I PODAJ NAM SWÓJ WYNIK

www.sladekologiczny.org