WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

JĘZYK POLSKI   KL 4-8     dostosowania do indywidualnych potrzeb
MATEMATYKA  KL 4 -7 KL 8   dostosowania do indywidualnych potrzeb
PRZYRODA KL 4-6     dostosowania do indywidualnych potrzeb
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL 4-6      
WOS KL 8      
JĘZYK OBCY KL 1  KL2 KL4-8  
PLASTYKA KL 4-6      
MUZYKA KL 4-7      
GEOGRAFIA KL 5-8     dostosowania do indywidualnych potrzeb
BIOLOGIA       dostosowania do indywidualnych potrzeb
TECHNIKA KL 4-6      
INFORMATYKA KL 4- 8      
W-F KL  4-8      
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1-3      
RELIGIA KL 1-3 KL  4-8    
ETYKA KL 4- 7      
 FIZYKA

KL. 7- 8

     
CHEMIA

KL. 7 - 8

KL 8   dostosowania do indywidualnych potrzeb
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. 8