WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

JĘZYK POLSKI   KL4 KL5 KL6                         dla dyslektyków
MATEMATYKA  KL 4 - 7      
PRZYRODA        
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO        
JĘZYK ANGIELSKI   KL1  KL2 KL 1-6

 

 
PLASTYKA        
MUZYKA        
TECHNIKA KL4       
INFORMATYKA KL4- 7      
W-F        
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA        
RELIGIA        
ETYKA        
 FIZYKA

KL. 7- 8

     
CHEMIA

KL. 7 - 8