W okresie od września do listopada sześćdziesięcioro uczniów z klasy 4b i 4c uczestniczyło w programie Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Dzieci spotykały się w ramach godzin wychowawczych z prowadzącymi na zajęciach tematycznych. Głównym celem programu jest opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol. Działania takie mogą przynieść szersze efekty profilaktyczne. Wiadomo bowiem, że wczesna inicjacja picia alkoholu zwiększa ryzyko sięgania po narkotyki, oraz zwiększa prawdopodobieństwo występowania późniejszych poważnych problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych. Wczesna i skuteczna profilaktyka alkoholowa daje więc nadzieję na ograniczenie nie tylko prób picia alkoholu przez nastolatków, ale także na przeciwdziałanie różnym innym problemom związanym z piciem w przyszłości.

Podsumowaniem programu było wspólne spotkanie uczniów, rodziców i prowadzących na Wieczorze Jasia i Małgosi. Dzieci przedstawiły przygotowane przez siebie prezentacje, dotyczące zagadnień związanych z alkoholem. Prace spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem.

 Program prowadziły Wioletta Nolbrzak-Sibilska oraz Julia Przybysz.