„To, co najcenniejsze,
każdy ma w sobie.
W sercu.”
Irena Sendlerowa

 

ROK 2018 ROKIEM IRENY SENDLEROWEJ

 

8 czerwca 2017 r. Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, oddając w ten sposób „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”. Z inicjatywą ustanowienia Roku Ireny Sendlerowej wystąpił Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, przychylając się do prośby 15-letniego Szymona Płóciennika z Zielonej Góry.

W bieżącym roku minęła 108 rocznica urodzin i 10 rocznica śmierci naszej bohaterki. W związku z tym w środę 18 kwietnia uczniowie klas V-VII wzięli udział w przedstawieniu poświęconym tej wspaniałej osobie, która w czasie II wojny światowej narażając własne życie uratowała ok. 2500 żydowskich dzieci.

 

W pierwszej części spotkania uczniowie wysłuchali fragmentów korespondencji prowadzonej przez Szymona Płóciennika z panią Ireną Sendlerową i panem Markiem Michalakiem - Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu oraz obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą życiu naszej bohaterki. Nie zabrakło również ciepłych słów o Irenie Sendlerowej wygłoszonych przez pana Marka Edelmana - przywódcy powstania w warszawskim getcie, Michaela Schudricha - naczelnego rabina Polski oraz Elżbiety Ficowskiej - ocalonej przez Irenę Sendlerową i jej współpracowników.

 

W drugiej części spotkania uczniowie wysłuchali fragmentów dziennika, który napisany został w getcie łódzkim przez 14-letnią Rywkę Lipszyc. Wzruszające zapiski życia i dorastania w getcie znaleziono wiosną 1945 r. w ruinach krematorium Auschwitz-Birkenau a opublikowano dopiero po wielu latach w 2014 r. Młodzież miała również okazję wysłuchać przejmujących wierszy autorstwa młodej Rywki Lipszyc - dziewczynki, której przyszło dorastać w tych nieludzkich czasach okupacji hitlerowskiej. Tę niezwykłą lekcję historii przygotowali uczniowie klasy VIIA w składzie: Natalia Adamiak, Kinga Berenc, Katarzyna Gulak, Maja Kaczanowska, Agata Kraska, Jan Krzyżanowski, Patrycja Matczak, Krzysztof Pogoda, Barbara Włodarek oraz uczennica klasy VIB Urszula Grzelczyk pod kierunkiem p. p. Agnieszki Krajewskiej-Daszkiewicz i Marzeny Wlazłowicz-Pietras.

 

Na zakończenie przytoczmy słowa Ireny Sendlerowej „Kiedy człowiek tonie, należy podać mu rękę”. Niech pozostaną dla Nas drogowskazem Naszego życia.