aktualność

BADANIE OCENY EDUKACJI W GMINIE ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

CZYTAJ

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji edukacyjnej Gminy Aleksandrów Łódzki oraz wyznaczenie kierunków jej rozwoju na przyszłe lata. Wyniki ankiet posłużą do opracowania m.in. lokalnej „Strategii rozwoju edukacji w Gminie Aleksandrów Łódzki do roku 2030, co umożliwi nam wyznaczenie kierunków działania zgodnych z potrzebami i przygotowanie się do aplikowania o środki unijne, krajowe i nakreślenie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w dziedzinie realizacji niektórych zadań edukacyjnych.

Ankieta - Badanie oceny edukacji

Czas ankietowania upływa w dniu 28 listopada 2020 roku.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Hanna Beda

Może Cię zainteresować