aktualność

BEZPIECZNA SZKOŁA

W naszej szkole przez cały rok szkolny prowadzone są zajęcia mające na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa w szkole podczas zajęć oraz w drodze do domu.

W tym celu zapraszani są specjaliści: policjanci, psycholodzy oraz zaangażowani pedagodzy szkoleń i wychowawcy, którzy podczas godzin wychowawczych i warsztatów omawiają obowiązujące w szkole zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa.

Załączniki:

Może Cię zainteresować