aktualność

FERIE W CZWÓRCE

CZYTAJ

Drodzy Rodzice,

W czasie ferii zimowych, w szkole, będą organizowane zimowiska skierowane do uczniów kl. 1-3.

Zapewniamy: wykwalifikowaną kadrę, miłą atmosferę, zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne, wycieczki, konkursy z nagrodami, korzystanie z krytej pływalni i lodowiska.


TERMIN I GODZINY POBYTU DZIECKA NA ZIMOWISKU


1 tydzień: 14.02 – 18.02.2022, godz. 8.00-13.00
(koszt 325,00 zł. – słownie: trzysta dwadzieścia pięć  złotych, dwa posiłki)

2 tydzień: 21.02. – 25.02.2022, godz. 8.00-13.00
(koszt 325,00 zł. – słownie: trzysta dwadzieścia pięć  złotych, dwa posiłki)

2 tygodnie: 14.02 – 25.02.2022, godz.  8.00-13.00
(koszt 650 zł. – słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych, dwa posiłki)


1 tydzień: 14.02 – 18.02.2022, godz. 7.00-17.00
(koszt 400,00 zł. – słownie: czterysta złotych, trzy posiłki)

2 tydzień: 21.02. – 25.02.2022, godz. 7.00-17.00
(koszt 400,00 zł. – słownie: czterysta złotych, trzy posiłki)

2 tygodnie: 11.02 – 25.02.2022, godz. 7.00-17.00
(koszt 800,00 zł. – słownie: osiemset złotych, trzy posiłki)

 

Dokładnie wypełnione karty uczestnictwa, z podpisami rodziców, należy składać w sekretariacie szkoły do dn. 28.01.22r.

Karta kwalifikacyjna znajduje się w załączniku

Może Cię zainteresować