KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM  
"KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA"Od 2010 roku wychowawcy i uczniowie klas pierwszych uczestniczą w programie "Klub Bezpiecznego Puchatka".
Celem programu jest przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy o tym,  jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu. 
 W ciągu roku nauczyciele przeprowadzają zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na podstawie materiałów edukacyjnych w postaci scenariusza: "Bezpieczeństwo na drodze", "Bezpieczeństwo w szkole", "Bezpieczeństwo w domu", "Bezpieczny. odpoczynek".
 W trakcie zajęć uczniowie otrzymają książeczki, dzięki którym mogą utrwalić zdobyte umiejętności. Rodzicom zostaną przekazane broszury o tej samej tematyce.

Dzięki programowi "Klub Bezpiecznego Puchatka" uczniowie:

  1. Zapoznają się z zasadami bezpiecznego poruszania się poi drogach.
  2. Rozwiną umiejętność odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotkają w czasie drogi do szkoły.
  3. Uświadomią sobie niebezpieczne sytuacje jakie mogą zaistnieć w domu i szkole oraz wykształcą umiejętności odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia.
  4. Dowiedzą się jak bezpiecznie spędzić wakacje i utrwalą znajomość telefonów alarmowych