aktualność

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2022/23

CZYTAJ

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne - III edycja -

realizowany w roku szkolnym 2022/23 w klasach 1a, 1b, 1c.

1. Cele główne projektu:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

* Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we 

współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

2. Cele szczegółowe:

Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Współpraca nauczycieli - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23  - p.2 - "Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży", p.8 - "Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów", a szczególnie myślenia krytycznego i innowacyjnego, wytrwałości, różnorodności i szacunku dla środowiska.


Może Cię zainteresować