LIBRUS

Korzystamy z dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia.
Rodzice otrzymali loginy i hasła do kont. Do dziennika logujemy się wpisując adres: https://synergia.librus.pl, wybieramy zakładkę- Rodzina

W panelu logowania podajemy otrzymany login i hasło.

Może Cię zainteresować