aktualność

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

CZYTAJ

Szanowni Państwo!

W dn. 25 maja wznawia swoją działalność oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim.

  • Proszę Państwa o dokładne zapoznanie się z procedurami, które zostały opracowane w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły (zał. nr 1),
  • obowiązkami rodziców wynikającymi z zaleceń GIS. (zał. nr 2).

W szczególności proszę pamiętać że:

  • O decyzji dotyczącej powrotu dziecka do oddziału przedszkolnego należy poinformować telefonicznie  sekretariat z tygodniowym wyprzedzeniem z podaniem godzin pobytu dziecka w placówce. (tel. 42 712 16 51).
  • Do oddziału przedszkolnego można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe!!!
  • Każdorazowo przed odprowadzeniem dziecka do szkoły należy zmierzyć mu temperaturę.  Jeżeli jest ona wyższa niż 36,90 C – dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
  • Osoby odprowadzające   dziecko  powinny mieć zasłonięte usta i nos oraz zachować 2-metrowy dystans z pracownikiem odbierającym dziecko. (Podobne zasady obowiązują podczas odbierania dzieci z placówki).
  • Osoby odprowadzające dziecko nie wchodzą na teren szkoły, lecz czekają  na zewnątrz na pracownika upoważnionego do odbioru dzieci.
  •  Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek.


UWAGA!
Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest uzupełnienie i oddanie  przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do szkoły wydrukowanych  i podpisanych załączników:

  zał. nr 3 - oświadczenie rodzica/opiekuna

  zał. nr 4 – ankieta i oświadczenie o zatrudnieniu

 
Załączniki do pobrania na stronie szkoły lub przy wejściu do szkoły.

Renata Papis
Dyrektor szkoły

Może Cię zainteresować