OWOCE I WARZYWA W SZKOLE


EUROPEJSKI PROGRAM " OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" 


Program „Owoce w szkole” to narodowy program wdrożenia dobrych nawyków żywieniowych, przeciwdziałania otyłości u dzieci, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym spowodowanym nieodpowiednią dietą, zatrzymania spadku konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

Trzy razy w tygodniu uczniowie otrzymują jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego warzywnego.W ramach programu dzieci uczestniczą w prowadzonych przez szkołę działaniach towarzyszących m.in. zajęciach dotyczących prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia, przedstawienia roli witamin w naszym życiu, omówienia skutków złego odżywiania. Uczestniczą w  konkursach plastycznych, kulinarnych, literackich, wykonują gazetki tematyczne.

W trakcie prowadzonych działań uczniowie dostaną materiały edukacyjne związane z tą tematyką.