Pedagog


Pedagog szkolny  - Violetta Nolbrzak-Sibilska,  Jolanta  Rezler

godz. 8.00-15.00  pokój nr 56


 UWAGA RODZICE !

W przypadku uwag związanych z  nieprzestrzeganiem praw dziecka, ustalone są następujące procedury:

  1.  Pierwszy kontakt z wychowawcą klasy.
  2. Gdy sytuacja nie zostanie rozwiązana należy skontaktować się z pedagogiem szkolnym.
  3. Kolejne działanie to rozmowa z dyrektorem lub wicedyrektorami szkoły 
  4. Po wyczerpaniu powyższych procedur postępowania można zwrócić się do:

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ 

GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI - NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU HANNA BEDA TEL. (042) 712-10-18

ORGAN NADZORUJĄCY KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI         

AL. KOŚCIUSZKI 120a       TEL. (042) 636-61-06