aktualność

PIEWRSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W 4B

Uczniowie klasy 4 b wzięli udział w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. W trakcie cyklu zajęć uczniowie klasy 4 b zdobywali praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz praktyczne umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych. Zajęcia miały na celu kształtowanie w uczniach gotowości do działania i niesienia pomocy innym, wyrobienie umiejętności kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego.

Uczniowie obejrzeli filmy instruktażowe dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przedyskutowali  najważniejsze jej etapy. W grupach, każdy uczeń miał okazję przećwiczyć kolejne etapy udzielania pomocy na fantomach szkoleniowych.

Jednym z głównych założeń cyklu spotkań było  uwrażliwienie uczniów na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. 

Może Cię zainteresować