aktualność

PÓŁKOLONIE 2019

PÓŁKOLONIE 2019
Cel wypoczynku: pożyteczne zorganizowanie dzieciom czasu wolnego oraz zapewnienie opieki podczas letniego wypoczynku, rozwijanie twórczych i aktywnych postaw u dzieci i młodzieży, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w miejscach użyteczności publicznej, promowanie zdrowego stylu życia, wyrabianie u uczniów poczucia  „ zdrowej rywalizacji” podczas zabaw sportowych i rekreacyjnych.
 

W dn.24.06- 5.07.2019r. w naszej szkole odbędą się półkolonie.  Gościć będziemy uczniów z całej gminy.
W każdym tygodniu zajęcia trwać będą od godz. 8.30- 13.30 i od godz.7.00- 17.00. Zapewniona została opieka p. pielęgniarki.

RAMOWY PROGRAM:

 • 7.00-8.45 –spotkania w grupach
 • śniadanie           

     - godz.   8.15   (grupy z godz.7.00)

     - godz.   8.45   (grupy z godz.8.30)

 • 9.15-13.00- zajęcia wg harmonogramu grup ( plastyczne, muzyczne, sportowe, informatyczne, wycieczki do kina, teatru, sal zabaw, wycieczki krajoznawcze)
 • obiad                   

     - godz. 12.30  (grupy z godz.7.00)
     - godz. 13.00  (grupy z godz.8.30)
     - podwieczorek     godz. 15.00

 • 13.30- zakończenie zajęć dla części uczestników
 • 13.00- 17.00- zajęcia wg harmonogramu grup ( plastyczne, muzyczne, sportowe, informatyczne, wycieczki do kina, teatru, sal zabaw, wycieczki krajoznawcze)
 • 17.00- zakończenie zajęć dla pozostałych uczestników.


Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem poszczególnych grup.
Prosimy o przyniesienie przez dzieci:

 • obuwia na zmianę (w czasie niepogody);
 • legitymacji szkolnych (wyjścia, wyjazdy);
 • dodatkowego picia;
 • piórników.


  Dodatkowych informacji będą udzielać nauczyciele przed konkretnymi wyjściami lub wyjazdami.
  Ogłoszony zostanie konkurs „JESTEM SUPER KOLEGĄ” z nagrodami  w każdej grupie, w każdym tygodniu.

Galeria zdjęć

Może Cię zainteresować