aktualność

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 2022/23

CZYTAJ

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE


„Zdrowie – to nie tylko brak choroby,
lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego,
społecznego i duchowego”
 


Nasze działania

  Rok szkolny 2022/23

W tym roku podejmujemy działania dla poprawy zdrowia i samopoczucia całej społeczności szkolnej i lokalnej.  Rok szkolny 2020/21

Kolejny już rok  2020/21 zajmujemy się wybranymi zagadnieniami w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Omawialiśmy w poprzednich latach zagadnienia związane z otyłością, zasadami właściwego odżywiania, staraliśmy się zwracać uwagę na prawidłowe relacje koleżeńskie oraz higienę ciała oraz otoczenia. W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zagadnienia związane z higieną, ale mamy także na względzie właściwe zachowania w dobie koronawirusa.

Zaplanowaliśmy:

 • Wierzenie klas podczas przerw
 • Dbanie o nasze klasy – czyste i ukwiecone
 • Dbanie o czystość w toaletach.
 • Spędzanie przerw na boisku szkolnym
 • Dbanie o higienę psychiczną
 • Dbanie o higienę pracy z wykorzystaniem komputera i zasobów internetowych
 • Zwiększenie uwagi na  zachowanie w dobie reżimu sanitarnego w szkole
 • Zwracanie uwagi na prawidłowe mycie rąk
 • Pogadanki na temat mycia warzyw i owoców
 • Przypomnienie zasad właściwego oddychania
 • Zwracanie uwagi na schludny i estetyczny wygląd naszego ciała- zasady niemalowania się  i właściwego wyglądu.
 • Udział w konkursach np. : ciekawe maseczki własnoręcznie wykonane, dlaczego warto oszczędzać wodę
 • Dostęp do  wody w klasach
 • Przypomnienie piramidy zdrowego żywienia


  Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą uczniom lepiej funkcjonować w szkole i poza nią oraz pogłębią wiedzę na temat higieny i zdrowia.


  Okres przygotowawczy- rok szkolny 2016/2017

Temat przewodni
„ Zwracam większą uwagę na to jak się odżywiam” • DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH W NASZEJ SZKOLE

  Grudzień był w  naszej szkole miesiącem, kiedy w szkole „królowały” gry planszowe. Podczas wybranych lekcji uczniowie mieli możliwość zaprezentować swoje ulubione gry  kolegom oraz pokazać swoje umiejętności. Dzieci bardzo chętnie się bawiły , wymieniały  spostrzeżeniami dotyczącymi atrakcyjności gier. Jesteśmy przekonane, że tego typu zabawy rozwijają myślenia, integrują, uczą tolerancji oraz umiejętności przegrywania bez złości i agresji.

 • „NIE CZYŃ DRUGIEMU CO TOBIE NIEMIŁE”

Takie hasło „przyświecało” naszej szkole w listopadzie i grudniu. W ramach projektu uczniowie wykonywali plakaty o tej tematyce i zawieszali je na drzwiach klas lub na gazetkach ściennych. Wychowawcy omawiali, podczas lekcji wychowawczych, zagadnienie równego  i życzliwego traktowania.  Mamy nadzieję, że podejmowanie zagadnień właściwych zachowań wpłynie na poprawę koleżeńskich relacji.

 • PARAPETOWE OGRÓDKI

  W kwietniu realizowany jest w naszej szkole projekt „Zielone ogródki parapetowe”. W każdej klasie pojawiły się hodowle rzeżuchy, cebuli oraz całe bogactwo ziół. Z tymi zielonymi witaminami uczniowie przygotowali zdrowe śniadanie. Działania tego typu podnoszą świadomość zdrowego żywienia.

 • 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. O tym ważnym problemie przypomina uczniom tablica na szkolnym korytarzu.


 • Niebieska planeta  - to temat warsztatów, w których  wzięli uczniowie naszej klasy. Zajęcia odbyły się 8 marca w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła”. Celem zajęć było uświadomienie problemu niedostatku wody pitnej na świecie oraz konieczności oszczędzania wody. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego Ziemia nazywana jest niebieską planetą, jak  niewiele mamy wody słodkiej  oraz w jaki sposób możemy ją oszczędzać.


 • Pierwszy Dzień Wiosny to już tradycyjnie w naszej szkole Dzień Zdrowej Żywności. W tym roku na stołach gościły soki owocowe i warzywne, koktajle mleczne, sałatki i surówki, koreczki oraz kanapki. Wszystkie dzieci mogły degustować przygotowane potrawy, ale także obejrzeć, przygotowane przez członków koła przyrodniczego, prezentacje multimedialne dotyczące piramidy zdrowego żywienia.  Jesteśmy przekonani, że nową porę roku przywitaliśmy zdrowo i  wesoło.  Składamy  podziękowania rodzicom, dziadkom i wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej imprezy.

 • DZIEŃ HERBATY
W związku z promowaniem zdrowej żywności w naszej szkole obchodzimy wiele dni tematycznych. Jednym z nich był Dzień Herbaty. W związku z nim na głównej tablicy zawisły plakaty zawierające najważniejsze informacje o tym szczególnym naparze. Uczniowie mogli również zapoznać się z różnymi ich rodzajami oraz tradycjami przygotowywania gatunków herbat. Jedną z jej odmian jest herbata ulung. Posiada nazwę, której nie spotykamy na co dzień. Tą wystawą chcieliśmy pokazać, że herbata to nie tylko napój pity dla przyjemności, ale posiadający też korzyści zdrowotne dla naszego organizmu.  Przestrzegaliśmy również przed jej nadmiernym spożywaniem, które może być niekorzystne dla człowieka. Wystawa spotkała się z zainteresowaniem uczniów, którzy mogli dowiedzieć się z niej wielu ciekawych rzeczy.

 • Wspólne śniadanie

  W ramach działań prozdrowotnych członkowie  zarządu zaproponowali wprowadzenie w szkole przerw śniadaniowych. Rada pedagogiczna ustaliła, że uczniowie młodsi będą  w klasach jedli śniadanie po drugiej lekcji, a klasy starsze po trzeciej godzinie lekcyjnej. Dzięki przebywaniu  w pracowniach i wodzie można  w spokoju spożyć posiłek i nie zapomnieć o nim.

  Pomysł podoba się dzieciom, które chętnie korzystają z tych przerw.

 • Mamo, tato wolę wodę

 Z inicjatywy koordynatorów prac, w ramach aplikowania do Sieci Szkół Promujących Zdrowie i za zgodą rodziców od 07 lutego każda klasa może korzystać z wody źródlanej. Baniaki z napojami zostały umieszczone w klasach. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom nasi uczniowie nabiorą nawyków spożywania wody zamiast niezdrowych napojów gazowanych.

 • 02 lutego, po konsultacji z uczniami i nauczycielami wybrane zostało nasze  logo Szkoły Promującej Zdrowie. Konkurs wygrała Kalina Kopczacka z klasy VI a.

Nagrodę za udział w konkursie uczestnicy konkursu odebrali podczas szkolnego apelu podsumowującego I półrocze. Gratulujemy.

Zgodnie z planem  będziemy się nim posługiwać w ramach działań prozdrowotnych.

 •  W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy działania związane z przystąpieniem do sieci Szkół Promujących Zdrowie .W ramach tego przedsięwzięcia nawiązaliśmy kontakt z koordynatorem łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Panią Joanną Grzesiak, uczestniczyliśmy  w szkoleniu dotyczącym działań Sieci Szkół, przekazaliśmy list intencyjny z prośbą o włączenie do okresu przygotowawczego, podjęliśmy uchwałę  Rady Pedagogicznej  o przystąpieniu do programu, przeprowadziliśmy szkolenie Rady Pedagogicznej, wybraliśmy szkolny skład zespołu do spraw projektu, przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów dotyczącą zdrowia i samopoczucia w szkole. Wyłoniliśmy  temat przewodni prac szkoły : „Zwracam większą uwagę na to jak się odżywiam” .
  
 • W związku z tym tematem opracowaliśmy plan pracy. Do tej pory zrealizowaliśmy następujące punkty planu:
 1. ·przyjęcie planu pracy przez radę pedagogiczną
 2. ·ogłoszenie konkursu na logo szkoły promującej zdrowie
 3. ·przygotowanie tablicy informacyjnej z planem prac
 4. ·przeprowadzenie „Dnia Gruszki”

Jesteśmy w trakcie wprowadzania zwyczaju wspólnego spożywania drugiego śniadania na określonych przerwach oraz stałego dostępu do wody w klasach.

Zaplanowane  działania

1.Dostarczanie wiadomości  na temat zdrowego odżywiania oraz działań na rzecz zdrowia.

2.Zorganizowanie konkursu na Szkolne LOGO Szkoły Promującej Zdrowie

3.Poinformowanie rodziców na zebraniach o przystąpieniu do programu  i podejmowanych działaniach.

4.Współpraca koordynatorów z Radą Rodziców

5.Zaangażowanie rodziców w akcje klasowe i szkolne

6.Wspólne spożywanie drugiego śniadania na wyznaczonej przerwie.

7.Przygotowanie do drugiego śniadania dzbanków z przefiltrowaną wodą na drugie śniadanie.

8.Przygotowanie dzbanków z przefiltrowana woda dla dzieci po zajęciach wychowania fizycznego.

9.Przygotowanie w klasach stałej gazetki dotyczące zdrowego  odżywiania się np. piramidy zdrowego odżywiania.

10.Przeprowadzenie lekcji przyrody na temat zdrowego odżywiania.

11.„ Zielone ogródki parapetowe” – forma wspólnego spożywania kanapek z zieleniną

12.„Owocowy Dzień” -  forma wspólnego spożywania warzyw i owoców

13.„ Dzień krówki” – wspólne spożywanie jogurtów naturalnych

14.Konkurs plastyczny – „Talerzyk zdrowia”

15.Obchody Światowego Dnia Wody

16.Spotkania z rodzicami- prezentacja zasad prawidłowego żywienia.

17.„Dzień Gruszki” – propagowanie spożywania polskich owoców

18.„ Dzień Zdrowej Żywności”

19.Udział w programie : „ Owoce i warzywa w szkole”.

20.Udział w programie : „ Zdrowe- nietrudne”

21.Zbiórka surowców wtórnych.

22.Program ” Zadbaj o swoje płuca”.

23.Udział uczniów we fluoryzacji zębów.

24.Przegląd stomatologiczny klas O-I .

25.Ankieta wśród uczniów  oparta o wyznaczone kryteria sukcesu.

26.Obserwacje nauczycieli. Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej rezultatów podjętych działań  z realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017.


Może Cię zainteresować