aktualność

ZASADY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY

CZYTAJ

WAŻNE!


 • Rozpoczęcie roku odbędzie się według podanego harmonogramu.
 • Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I wchodzą do szkoły z jednym rodzicem.
  Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły samodzielnie i kierują się do wyznaczonych klas.
 • Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie zdrowi. W  przypadku stwierdzenia u dziecka objawów infekcji dróg oddechowych, zostanie ono odizolowane od grupy, a rodzic będzie miał obowiązek niezwłocznie odebrać je ze szkoły.
 • Jeśli dziecko ma alergię, rodzic powinien poinformować o tym wychowawcę na piśmie. Wychowawca przekaże tę wiadomość nauczycielom.
 • Rodzice zobowiązani są do podania wychowawcy aktualnych danych kontaktowych (3 numery).
 • Na teren szkoły nie wchodzą osoby trzecie, za wyjątkiem rodziców dzieci klas I i OP, którzy mogą odprowadzić dzieci tylko do szatni.
 • Wszelkie kontakty rodziców z nauczycielami i dyrektorem szkoły odbywają się poprzez Librus lub telefonicznie. Kontakt  osobisty – po uprzednim umówieniu się.
 • Uczniowie przychodzą  do szkoły na krótko przed rozpoczęciem lekcji.
 • Poszczególne klasy wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami i kierują się  bezpośrednio do szatni.
 • Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 • W częściach wspólnych szkoły – szczególnie tam, gdzie jest duże zagęszczenie osób  (szatnie, korytarze, klatki schodowe ) zaleca się noszenie maseczek.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Prosimy rodziców o wsparcie w kształtowaniu tych nawyków.
 • Płatność za obiady i wpłaty na radę rodziców  jest możliwa wyłącznie przelewem na konto:
Obiady:  88 8780 0007 0000 0459 1002 0102
Rada Rodziców: 92 8780 0007 0000 3069 1000 0001
(prosimy o dokładne opisanie przelewu - imię i nazwisko dziecka, klasa).

 • Obiady będą wydawane od 7 września. Uczniowie wchodzą na stołówkę zgodnie z podanym harmonogramem.
 • Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać  tylko uczniowie klas I – III, których obydwoje rodzice pracują zawodowo oraz uczniowie dojeżdżający autokarem szkolnym.
 • Parking szkolny dla rodziców czynny będzie wyłącznie w godzinach:
od 7.00 do 9.10od 13.00 do 16.00
w pozostałym czasie  parking będzie zamknięty, gdyż teren wokół szkoły wykorzystywany będzie na działalność szkoły (zajęcia w-f, zajęcia na świeżym powietrzu, przerwy itp.

 • Prosimy o wypełnienie poniższych oświadczeń p przekazanie ich wychowawcom.
Do pobrania:

Dane kontaktowe
Dla alergików
Powrót do domu


Może Cię zainteresować