Baza Szkoły

 
 • Sekretariat szkolny 

 • Czynny codziennie w godzinach 7.30 do 15.30.
  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
  • Świetlica szkolna      

  Funkcjonuje w godz. 7.00 – 17.00

  Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych. Dobrane metody i formy pracy wspomagają i rozwijają integrację grupy, usprawniają zdolności manualne dzieci, przygotowują do samodzielności i odpowiedzialności. 

  Świetlica jako instytucja wychowawcza wewnątrz szkoły jest przede wszystkim miejscem zabaw dla dzieci. W związku z tym wprowadzenie zabaw jako elementu dydaktyczno- wychowawczego jest jedną z głównych form zdobywania przez dzieci nowych wiadomości, umiejętności i sprawności. Wychowawcy świetlicy umożliwiają dzieciom zaspokojenie ich potrzeb w dziedzinie działalności kreatywnej. Zwracają uwagę, by podopieczni znaleźli w świetlicy wytchnienie po nauce szkolnej, a dobrane metody rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia i rozwijania się.


  • Biblioteka szkolna    

   Pracuje codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach :

  poniedziałek      8.15 - 13.15

  wtorek  8.15 - 13.15

  środa    8.15 - 13.30

  czwartek   8.15 - 13.00

  piątek   8.15 - 13.15

  Czytelnia czynna jest w tym samym czasie.                

  Oferujemy zbiory lektur i innej literatury dziecięcej. Posiadamy bogatą videotekę. Prenumerujemy czasopisma specjalistyczne dla nauczycieli oraz uczniów. 

  Uczniowie mogą korzystać z zasobów sieci internetowej, w celu pozyskania niezbędnych materiałów do zajęć.

  Opiekę nad biblioteką sprawuje p. Marzena Wlazłowicz- Pietras


  • Gabinet lekarski

  czynny wtorku do piątku  w godzinach 8.00 - 15.00.

  Gwarantujemy opiekę dyplomowanej pielęgniarki p. Wiesławy Trzeźwińskiej.

  Lekarz szkolny wizytuje szkołę w razie potrzeby


  • Pedagog szkolny         

   Pedagog szkolny otacza opieką wszystkich uczniów poprzez organizowanie pomocy tym, którzy napotykają na trudności w nauce, sprawiają kłopoty wychowawcze, udziela porad rodzicom poprzez konsultacje indywidualne i zbiorowe. Stara się wspomóc rodzinę w prawidłowym rozwoju i wychowaniu dziecka poprzez pomoc materialną (współpracuje z opieką społeczną, instytucjami charytatywnymi).

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do  pokoju 56, II piętro (lewe skrzydło).


   

  Galeria zdjęć