Jadłospis

kucharz   Jadłospis 25.09. - 29.09.2023r

Opłata za obiady w październiku 2023 r.

  • Klasy I - VIII  (21 dni x 6,00 zł) – 126,00zł.
  • Opłata za śniadania i obiady Oddział Przedszkolny (21 dni x 7,00 zł) - 147,00 zł.

Dni wpłaty 26-28 września 2023 r.

  • Wpłat należy dokonywać na 3 dni przed końcem miesiąca  przelewem na konto:

88 8780 0007 0000 0459 1002 0102. 

  • W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, oraz klasę.

Od nowego roku szkolnego wdrożony został  program do obsługi stołówki  (e-stołówka Loca), dzięki któremu rodzice będą mieli dostęp do konta żywienia dziecka i w prosty sposób będą mogli odwoływać obiady podczas nieobecności dziecka.
W związku z powyższym:

1. Każde dziecko korzystające z obiadów powinno wpłacić u wychowawcy 8 zł na kartę zbliżeniową wraz z holderem. (Karty będą przekazane uczniom w późniejszym czasie - po zakodowaniu ich).

2. Do wychowawcy należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko rodzica
- e-mail rodzica dziecka
- telefon
- imię i nazwisko dziecka oraz klasę.Prosimy przestrzegać dni  wpłat.