Egzamin

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY I ZASADACH REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2023-2024

Informujemy o udostępnieniu na stronie internetowej CKE materiałów dotyczących stresu egzaminacyjnego przeznaczonych dla uczniów 8. klasy szkoły podstawowej.

Materiały są dostępne na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/stres-egzaminacyjny-materialy-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli/