Egzamin

  Procedury przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.


Komunikat MEN w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

O czym należy pamiętać podczas egzaminu!

Wytyczne CKE

 

    Harmonogram egzaminu ósmoklasisty