Rekrutacja do szkół średnich

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu znajdują się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Materiały są dostępne także na stronie:


"Mechanizm przydziału uczniów do klas w sytemie e-naboru Województwa Łódzkiego"


                     Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż na stronie internetowej urzędu w zakładce "Rodzice i uczniowie" >>> "Rekrutacja" pozostają do Państwa dyspozycji prezentacje dotyczące rekrutacji 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych. Materiały można pobierać i upowszechniać, np.: drogą elektroniczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców klas ósmych.

Link do zakładki "Rekrutacja":

http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

Pytania na temat rekrutacji w województwie łódzkim można kierować do:


 •     wizytatora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO Jarosława Owsiańskiego

   jowsianski@kuratorium.lodz.pl
    tel.: 42 637 70 55 w. 46 lub 42 637 70 59

 •     zastępcy dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO Jolanty Fabiszewskiej

  jfabiszewska@kuratorium.lodz.pl
    tel.: 42 637 70 55 w. 55, 42 636 61 06


UWAGA!  Zmianie ulegną terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


Ministerstwo Edukacji zaprasza do konsultacji projektu harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021! Na opinie dotyczące proponowanych terminów czeka do 1️3 maja br.

Więcej w komunikacie 
https://bit.ly/2L86Otx


OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki Starostwa Powiatowego w Zgierzu przygotował INFORMATOR SZKOLNY z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych. W związku z obecną sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego i przedłużonym kształceniem na odległość w szkołach i placówkach przesyłamy INFORMATOR w wersji elektronicznej, by umożliwić uczniom, nauczycielom i rodzicom poznanie oferty Powiatu Zgierskiego.

  Informator szkolny Starostwa Powiatowego w Zgierzu •  XXIII Łódzkie Targi Edukacyjne
  Katalog wystawców
  Z przyczyn od nas niezależnych nie odbędą się tegoroczne Łódzkie Targi Edukacyjne.
  W związku ze zbliżającą się rekrutacją do szkół średnich oraz uczelni wyższych, zachęcamy do ponownego zapoznania się z ofertą zawartą w katalogu ponad 100 wystawców naszej imprezy: https://tiny.pl/7q8qs

  Zespół organizacji Łódzkich Targów Edukacyjnych    


  INFORMATOR – rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021 – prezentacje do pobrania:

  Zasady rekrutacji dla absolwentów kl. VIII szkół podstawowych, punktacja. Plik do pobrania

  Zarządzenie ŁKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Plik do pobrania