Instytucje pomocowe

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
 W trudnym dla nas czasie zagrożenia epidemiologicznego staramy się wychodzić naprzeciw z pomocą i wsparciem wszystkim, którzy tego potrzebują. Mając świadomość, że niekorzystna sytuacja wpływa negatywnie na poziom funkcjonowania dzieci i młodzieży, utrudnia naukę, może powodować stany lękowe -  poszerzamy działalność pomocową w naszej placówce.

Informujemy, że osoby wymagające wsparcia pedagoga mogą korzystać z pomocy pedagoga  p. Violetty Nolbrzak – Sibilskiej  na terenie naszej szkoły w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 – 12.00

Telefon kontaktowy do szkoły – 42 712 -16 -51
Można mailowo kontaktować się z pedagogiem p. Jolantą Rezler   jrezler5@gmail.com
Z pedagogami można komunikować się  za pomocą dziennika Librus .W sytuacjach trudnych i wymagających wsparcia specjalistów pomocą służą
  • specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, terapeuci) z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Telefon kontaktowy  505 -363 – 525, adres mailowy kontakt@pppaleksandrów.pl

  oraz inne instytucje pomocowe:

  • Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej
Sekretariat tel.: 42 712-16-11
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tel.: 42 613-13-30
Dział Świadczeń Wychowawczych.: 42 201-45-55
Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych.: 42 712-17-71
mail: ops@opsal.pl
www.epuap.gov.pl

  • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 116 111
od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 20.00
 
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 12 12 12
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00
 
  • Kryzysowy Telefon Zaufania
tel. 116 123
od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00
połączenie bezpłatne
 
  • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji
tel. 22 594 91 00
w każdą środę i czwartek w godzinach od 17.00 do 19.00
koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy Twojego operatora telefonicznego
 
  • Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin
tel. 22 885 84 83
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00
 
  • Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich
tel. 800 108 108
od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00
obsługiwany jest przez przeszkolonych psychologów oraz odpowiednio przygotowane osoby w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego
 
  • „Niebieska Linia” Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 800 120 002

  • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 800 120 226
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30 połączenie bezpłatne