Terminarz zebrań

  Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/22Zebranie z Radą Rodziców

26.08.2021 (śr)   godz.17.00


Zebranie organizacyjne

8.09. 2021 (śr.) kl. IV – VIII    klasy VIII- zebranie z Panią Dyrektor pół godziny wcześniej w stołówce szkolnej

9.09.2021 (cz.) – kl. I-III OP

Zebranie z Radą Rodziców i przedstawicielami rad oddziałowych

9.09.2021 (cz.) godz. 19.00


Zebranie śródokresowe

23,24.11.2021 (wt., śr.)

Do 21 stycznia – wystawienie  ocen półrocznych, do 14 stycznia przewidywanych


Zebranie podsumowujące I okres

26,27.01.2022 (śr., czw)


Zebranie śródokresowe

27,28.04.2022 (śr., czw)


Przewidywane oceny niedostateczne do 14 maja

Przewidywane oceny roczne do 24 maja

Wystawienie ocen rocznych do 7 czerwca


Istnieje możliwości zwołania dodatkowych, informacyjnych zebrań z rodzicami w zależności od potrzeb dydaktyczno-wychowawczych klas.