Terminarz zebrań

  Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/21


  • 15.09.2020 (wt.) kl. IV – VIII Kl. VIII  – spotkanie z Panią Dyrektor pół godz. przed zebraniem z wychowawcą w stołówce szkolnej
  • 16.09.2020 (śr.) – kl. I-III OP
  • 16.09 - godz. 19.00 spotkanie dyrekcji  z Radą Rodziców i przedstawicielami rad oddziałowych.
  • 24,25.11.2020 (wt. śr,) - śródokresowe

wystawienie ocen półrocznych do 22 stycznia 2021
  • 27,28. 01. 2021 (śr, cz)- półroczne

Od 15.02.2021 - nowe półrocze
  • 11,12.05.2021 (wt., śr)
wystawianie ocen końcoworocznych do 11 czerwca 2021