Terminarz zebrań

  Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/24


  • Zebranie organizacyjne

13.09.2023 (śr.) – kl. I-III OP

14.09. 2023 (czw.)-  kl. IV – VIII    klasy VIII- zebranie z Panią Dyrektor pół godziny wcześniej w stołówce szkolnej

  • Zebranie z Radą Rodziców i przedstawicielami rad oddziałowych

14.09.2023 - godz. 19.00

  • Zebranie śródokresowe
22.11.2023 (śr.) kl. I - III, OP
23.11.2023  (czw.) IV -VIII

  • Przewidywane oceny niedostateczne wystawiamy do 22 grudnia 2023r.
  • Do 9 stycznia 2024 wystawienie przewidywanych ocen półrocznych

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach na półrocze (dziennik Librus), zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nagannymi – rodzice otrzymują wiadomość elektroniczną za pomocą e – dziennika

  • Do 16 stycznia 2024 - wystawianie ocen śródrocznych
  • Zebranie podsumowujące I okres

24.01.2024 (śr.)- kl. IV – VIII

25 .01.2024 (czw.) kl. I-III OP

OD 12.02.2024 r. NOWE PÓŁROCZE

21.03.2024 (cz.) konsultacje/zebrania

  • Przewidywane oceny niedostateczne do 14 maja

15.05.2024 (wt., śr.) konsultacje/zebrania

  • Przewidywane oceny roczne do 24 maja
  • Wystawienie ocen rocznych do 7 czerwca


Istnieje możliwości zwołania dodatkowych, informacyjnych zebrań z rodzicami w zależności od potrzeb dydaktyczno-wychowawczych klas.