Terminarz zebrań

  Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/19


 • 17,18.09.2018 (pn.,wt, ) 18.09 - godz. 18.30 spotkanie dyrekcji  z Radą Rodziców i przedstawicielami rad oddziałowych.

Organizacyjne: wybór Prezydium, Rady Rodziców, „Rad oddziałowych” zapoznanie z WSO, programem wychowawczym, programem profilaktyki, planami wychowawczymi klas, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.Firma ubezpieczeniowa NAU, deklaracje uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” dla klas I i oddziałów przedszkolnych

 • 21, 22.11.2018 (śr, cz)

Śródokresowe: omówienie postępów w nauce, ocen zachowania, pogadanki dla rodziców

 • 14.12.2018 (pt)

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach na półrocze (dziennik Librus), zagrożenie ocenami niedostatecznymi i  nagannymi.

 • 16, 17.01.2019 (śr, cz)  

Poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze. (wystawianie ocen do 11.01.2019 r.)

OD 21.01.2019 R. NOWE PÓŁROCZE

 • 27, 28.03.2019 (śr, cz)

Informacja o  postępach w nauce, omówienie ocen i zachowania, pogadanki dla rodziców, omówienie sprawdzianów wiadomości i  umiejętności.

 •  8, 9.05.2019 (śr, cz)

Przedstawienie informacji o uczniach, propozycjach ocen rocznych, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną zachowania

(wystawianie ocen do 7 czerwca 2019 r.).


Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych (czw) – 1 listopada 2018 r.,
 • Boże Narodzenie (wt, śr) – 25–26 grudnia 2018 r., Nowy Rok (wt) – 1 stycznia 2019 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.,
 • Święto Pracy (śr) – 1 maja 2019 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja (pt) – 3 maja 2019 r.,
 • Boże Ciało (cz) – 20 czerwca 2019 r.  
 • Przerwa świąteczna: 23- 31 grudnia 2018 r,
 • Ferie zimowe : 11 – 24 lutego 2019 r.,
 • Przerwa świąteczna: 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r,


Dni wolne:

 •  2 listopada 2018 r. ( pt.), 
 • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty,
 •  2 maja 2019 r.(cz)