Świetlica


Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami dojeżdżającymi autobusem szkolnym, nie uczęszczającymi na lekcje religii oraz rodziców pracujących. Wychowawcy podejmują działania ukierunkowane na rozwój zainteresowań dzieci i zaspokojenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia o profilu plastycznym, kulturowym, artystycznym, sportowym i wychowawczym.


Dodatkowe materiały dla chętnych dzieciWśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według tygodniowych bloków, prowadzone są:
 • gry i zabawy integracyjne,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, granie na prostych instrumentach),
 • zajęcia logorytmiczne,
 • zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
 • zajęcie dramowe (krótkie formy artystyczne, zabawy w teatrzyk),
 • zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworu literackiego),
 • zajęcia komputerowe (budowanie świadomości o zagrożeniach w sieci, gry edukacyjne on-line),
 • zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),
 • konkursy, zagadki, łamigłówki,
 • zajęcia sportowe i ruchowe na obiektach szkolnych.

 

Świetlica realizuje również szereg programów i akcji ogólnopolskich. Podczas przebywania dzieci mają również przeznaczany czas na zjedzenie przyniesionego posiłku, odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek w  formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań.

 Świetlica pracuje w godzinach 7:00-17:00.

Galeria zdjęć