Rada Rodziców

Rada Rodziców


18 września 2018 r. ukonstytuowały się władze Rady Rodziców, wybrane z Rad Oddziałowych.
Poniżej prezentujemy przedstawicieli Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.
Życzymy owocnej pracy.

Przewodnicząca -Małgorzata Grzelczyk
Zastępca-Aleksandra Weremiuk
Sekretarz- Jolanta Serafin
Członkowie: Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Nowowiejska, Justyna Duk, Arkadiusz Matusiak, Magdalena Zielińsk
Komisja rewizyjna: Izabela Majchrzycka, Justyna Jagusiak, Elżbieta MaciejewskaW roku szkolnym 2018/2019 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi min. 50 zł na rok.
Składki można opłacać na dwa sposoby:
- przelewem na konto bankowe Rady Rodziców
- w sekretariacie szkoły
Konto Rady Rodziców: 
92 8780 0007 0000 3069 1000 0001
(prosimy o dokładne opisanie przelewu - imię i nazwisko dziecka, klasa, jeśli rata, to która)