Rada Rodziców

Rada Rodziców


14 września 2023r.ukonstytuował się nowy Zarząd RR w składzie:

  • Przewodnicząca: Joanna Michałek
  • Zastępca: Patrycja Fudala
  • Sekretarz: Magdalena Rajczak
  • Komisja rewizyjna: Martyna Cichoń, Aneta Podolska, Agnieszka Cieślak
  • Członkowie: Nina Cichoń, Jolanta Grzeszkiewicz
Życzymy owocnej pracy.

W roku szkolnym 2023/2024 wysokość składki rocznej na Radę Rodziców wynosi: 100 zł na pierwsze dziecko, 50 zł na kolejne dzieci.
Wpłatę należy uiścić przelewem na konto:
92 8780 0007 0000 3069 1000 0001

(prosimy o dokładne opisanie przelewu - imię i nazwisko dziecka, klasa, jeśli rata, to która).