Rada Rodziców

Rada Rodziców


16 września 2020 r. ukonstytuowały się władze Rady Rodziców, wybrane z Rad Oddziałowych.
Poniżej prezentujemy przedstawicieli Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.
Życzymy owocnej pracy.

Przewodnicząca - Edyta Włodarczyk
Zastępca - Jolanta Serafin
Sekretarz - Aleksandra Wojtaszek
Członkowie: Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Nowowiejska, Konrad Marczak
Komisja rewizyjna: Aneta Podolska, Ewa PapiernikElżbieta MaciejewskaW roku szkolnym 2020/2021 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi min. 50 zł na rok.
Składki można opłacać na dwa sposoby:
- przelewem na konto bankowe Rady Rodziców
- w sekretariacie szkoły

Konto Rady Rodziców: 
92 8780 0007 0000 3069 1000 0001
(prosimy o dokładne opisanie przelewu - imię i nazwisko dziecka, klasa, jeśli rata, to która)