OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI


Uczniowie klas młodszych naszej szkoły realizują  projekt edukacyjny  „Od grosika do złotówki”  
pierwsza edycja w  2014 roku

Koordynatorzy działań: wychowawcy klas I-III


Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.
Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze”.

WRZESIEŃ

Podczas Grosikowych wspomnień:

 • utrwalono pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, budżet domowy, rozważny klient,
 • poznano euro, walutę krajów należących do Unii Europejskiej,
 • udoskonalono umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

PAŹDZIERNIK

Istotnym elementem październikowego Grosika była 14-dniowa praca rodziców z dziećmi polegająca na analizie oszczędzania w życiu codziennym.

 Praca rodziców polegała na:

 • codziennej rozmowie z dzieckiem i naklejaniu gwiazdek na karcie "Oszczędności...";
 • systematycznej i wyważonej analizie oszczędzania prowadzonego przez dziecko w domu;

LISTOPAD

Organizując Grosikowe wędrówki uczniowie:

 • utrwalili poznane pojęcia związane z finansami
 • doskonalili umiejętność liczenia i przeliczania pieniędzy
 • doskonalili umiejętność tworzenia plakatów tematycznych
 • rozwijali umiejętność pracy w grupie

LUTY
 • W lutym wylądowaliśmy na planecie Portfelik, na której dzieci:
 • dowiedziały się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych,
 • poznały wygląd i zastosowanie karty płatniczej
 • odkryły wartość i potrzebę pracy,
 • dowiedziały się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę. 

MARZEC

 W marcu na planecie Skarbonka, uczniowie:

 • poznawali sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś,
 • kształtowali nawyki oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego,
 • dowiedzieli się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy

KWIECIEŃ
W kwietniu wylądowaliśmy na planecie Zabawka.

Na tej planecie uczniowie:

 • poznali zasady udanych zakupów,
 • omawiali wpływ reklamy na dokonywanie zakupów,
 • dowiedzieli się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy
 • utrwalali zasady zdrowego odżywiania się
MAJ

Przygotowując Grosikową majówkę, uczniowie:

 • poznali pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne
 • poznali zasady selektywnej zbiórki odpadów,
 • zaplanowali wyjazd na majówkę, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa

CZERWIEC

Planując Grosikowe wakacje, uczniowie poznali:

 •  pojęcia: dług, lokata, karta płatnicza,
 • sposoby bezpiecznego przechowywania pieniędzy,
 •  zasady racjonalnego gospodarowania własny