aktualność

NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI 2023/24

CZYTAJ

W roku szkolnym 2023/24 uczniowie klasy 1a i 1c biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki”

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu.

Cele szczegółowe projektu:

a) popularyzacja matematyki;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności;
c) podniesienie motywacji do nauki matematyki;
d) rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych;
e) rozwijanie uzdolnień;
f) umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki;
g) rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
h) rozwijanie samodzielności, korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych;
j) aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów;

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • Moduł I – Matematyka w szkole
  • Moduł II – Matematyka na dworcu kolejowym
  • Moduł III – Matematyka na kartce świątecznej
  • Moduł IV – Matematyka na basenie
  • Moduł V – Matematyka w budowaniu klocków
  • Moduł VI – Matematyka w prognozie pogody
  • Moduł VII – Matematyka w tańcu
  • Moduł VIII – Matematyka w książce i bibliotece


Może Cię zainteresować